تبلیغات
داستان - قسمت بیست و پنجم داستان رویای زیبا
می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق.

قسمت بیست و پنجم داستان رویای زیبا

نوشته شده توسط:yaerain lee
دوشنبه 31 تیر 1392-04:52 ب.ظ

سلام دوستای گلم خوبید ببخشید بازم تاخیر دارم بگذریم نماز و روزتون قبول باشه خواهشا منو 

نزنید بفرمایید ادامه داستان 
جونکی نمیدونست کجا بره و دنبال سایا بگرده فقط این ور و اونور میدویید که یکهو گوشیش زنگ خورد

جونکی : الو ......... الو چرا حرف نمیزنی ؟؟؟!!!

سایا : الو سلام اوپا منم سایا

جونکی که از تعجب به لکنت زبون افتاده بود : تو ..... تویییی کجا بودی دختر جون به لبم کردی اینوقت شب معلومه کجایی ؟؟!!

سایا : اوپا ببخش

جونکی : گفتم کجایی بگو بیام دنبالت

سایا : من تو همون مسافر خونه ای هستم که اونشب از هتل اومدم بیرون رفتم ........نه..... نیا جام خوبه

جونکی : زود باش ادرسشو بگو

سایا : نه اوپا خواهشا نیا فردا باید بریم اردو شما هم برو استراحت کن تا جا نمونی

جونکی : اخه من از کجا بدونم تو جات امنه

سایا : امنه امنه خیالت راحت باشه خداحافظ

جونکی وقتی یاد حرفهای مادربزرگ افتاد اشک تو چشاش جمع شد و هنوزم علت حرفهای اونو نمیتونست بفهمه او اون شب نرفت خونه و تا صبح تو سالن تمرین موند

صبح زود ایسان از خوشحالی ذوق زنان به جونکی زنگ زد

ایسان : سلام اوپا چطوری زود بیا بریم اردو دیر میشه ها من خیلی دوست دارم اون جزیره رو ببینم

جونکی : من سالن تمرینم بیا تا منتظر شیم بقیه هم بیان

ایسان : اخ جون الان مییام

جونکی : سایا چرا نیومده بهتره بهش زنگ بزنم

سایا : الو سلام دارم مییام

جونکی : زود باش الان همه مییان میخوای بیام دنبالت

جونگ مین : اقای لی معلومه معطل چی هستین ماشین بیرون امادس

جونکی : بله بله اقای پارک ببخشید من منتظر شاگردم هستم اون بیاد دیگه میریم

جونگ مین : شاگردت ؟؟!!

جونکی : ببخشید من عجله دارم

جونگ مین : کجا میری ؟؟

ایسان : مربی اوپا کجا رفت ؟؟!!

جونگ مین : نمیدونم تو برو اماده شو تا اوپاتم بیاد

ایسان : باشه اخ جون باورم نمیشه دارم با اوپا میرم سفر

بعد از چند دقیقه جونکی و سایا اومدن تو سالن

جونگ مین با تعجب : این دو تا چرا با همن نکنه منظورش از ما ........ ما...... سایا بود

جونکی : اقای پارک برید شاگرداتونو اماده کنید که حرکت کنیم سایا تو برو تو ماشین خسته میشی وسایلتو من مییارم

جونگ مین که از رفتار جونکی به خشم اومده بود با عصبانیت به سایا نگاه کرد و رفت

ایسان : اوپا بیا دیگه ما منتظرتیم

جونکی : سایا بیا جلو بشین

جونگ مین : من میخوام رانندگی کنم

جونکی : نه اقای پارک شما زیاد از این ماشین سر در نمییاری

ایسان : اوپا پس من مییام جلو

جونکی به سایا نگاه کرد و اشک تو چشاش جمع شد  و نشست پشت فرمون و ایسان هم سایا رو کنار زد و جلو نشست

ایسان : اوپا خیلی خوبه که ما با هم میریم سفر ولی ای کاش سایا نمییومد

جونکی با خشم به ایسان نگاه کرد و چیزی نگفت

ایسان : اوپا ؟؟؟!!!

جونگ مین : اقای لی خسته شدی بگو من میرونم

جونکی : سایا چرا ساکتی ؟

جونگ مین : ساکته که ساکته شما مشکلی داری

سایا : ببخشید اخه حرفی ندارم که بزنم

ایسان : اره دیگه بی ذوقی داریم میریم گردش ولی تو هیچ نظری نداری

جونکی : ایسان !!!!

وقتی اونها رسیدن جزیزه جونکی جاهای مختلف رو نشونشون داد

جونگ مین : جای بهتر نبود ما رو بیاری اینجا که خیلی سر بالایی داره

ایسان : اره خیلی خسته شدم

سایا نفس نفس زنان خودشو به بقیه رسوند

جونکی دستشو گرفت و کمکش کرد تا راحت تر بره بالا

جونگ مین با دیدن دست جونکی و سایا چشاش 4 تا شد و سایا با دیدن صورت متعجب و عصبانی جونگ مین سعی کرد دستشو از تو دست جونکی در بیاره ولی اون دست سایا رو محکمتر گرفت و جونگ مین هم برای تخلیه حال به اصطلاح خرابش  همش ساز نساز میزد و دوست داشت جو اونها رو ترک کنه

جونگ مین : ببینم اقای لی نمیخوای مارو ببری خوابگامونو نشونمون بدی

ایسان : دلت مییاد مربی منظره به این قشنگی میخوای بری تو خوابگاه بگیری بخوابی

جونگ مین با خودش : نگاه کن حسابی مشغول تفریحه حتی حس حسادتشم کور شده

جونکی : واقعا حواسم نبود اقای پارک شما حتما خیلی خسته ای راستی جونگ مین باید بیای تو شام درست کردن کمکم کنی

ایسان : اخ جون شام

ایسان دستشو تو دست جونکی حلقه کرد و جونگ مین هم یه چشم غره ای به سایا رفت  سایا هم با نگاه جونگ مین جا خورد

جونکی : سایا بدو دیگه بیا خوابگامونو ببین دو تا اتاق داره

جونگ مین : 2 تا ولی اینکه نمیشه

جونکی : چرا نمیشه من و تو تو اون اتاق ایسان و سایا هم تو این اتاق چطوره ؟

ایسان : من و سایا تو یه اتاق نه اوپا

جونکی : خب جونگ مین حالا بیا بریم شام درست کنیم

جونگ مین : من حوصله ندارم میرم استراحت کنم

سایا : میخواین من درست میکنم اوپا شما هم برین استراحت کنین

جونکی : نه تو مهمون منی

ایسان : اوپا منم خیلی خستم میرم بخوابم شام اماده شد خبرم کن

ایسان رفت اتاقش و سایا هم خواست بره که جونکی صداش کرد

جونکی : سایا اتاقت نرو همین جا پیش من بمون  دیشب که ندیدمت بهم خیلی سخت گذشت  چرا از خونه ما رفتی ؟؟؟!!!

سایا :  من بهتون زحمت دادم باید میرفتم

جونکی : نه تو همیشه باعث ارامش من بودی زحمت چی اگه خودت اینجوری راحت تری من حرفی ندارم

سر سفره شام

جونکی : ایسان برو مربیتو بیدار کن که روده کوچیکه روده بزرگ رو خورد

جونگ مین : خودم اومدم لازم نیست کسی خبرم کنه

جونکی : سایا بیا اینجا بشین جونگ مین شما هم رو اون صندلی بشین

جونگ مین که دید سایا پیش جونکی نشسته اخم کرد

جونگ مین : من نمی فهمم چرا سایا نمیری کره

سایا از حرف جونگ مین ناراحت شد و سرشو انداخت پایین و داشت با چنگالش غذاشو ریز میکرد که دستش لرزید و چنگال از دستش افتاد روی زمین

جونکی پیش دستی سایا رو برداشت و غذاشو براش ریز کرد

ایسان با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد یه جورایی حسودیش شد

ایسان : اوپا برا منم ریز کن اصلا چه معنی میده غذای سایا رو ریز کنی

ایسان پیش دستی سایا رو کنار زد و مال خودشو داد دست جونکی

جونگ مین هم غذاشو نخورد و رفت تو اتاقش

سایا هم با ناراحتی به جونگ مین نگاه میکرد

ایسان : اوپا حواست کجاست غذامو اماده کن

سایا هم از روی میز پاشد و رفت تو اتاقش

ایسان : اینها رو نگاه کن مثل دو تا عاشق فارغ میمونن

جونکی با خودش : نه این امکان نداره یعنی حرفهای مادربزرگ راست بود

اونشب سایا خوابش نمیبرد چون تمام رفتارهای جونگ مین مییومد جلو چشمش اینقدر این پهلو اون پهلو شد که خسته شد و مجبور شد بره بیرون

سایا چند تا نفس عمیق کشید : چه هوای خوبی چه ستاره های قشنگی بهتره قدم بزنم اینجوری شاید افکارم تخلیه شن

جونگ مین هم که خوابش نمیبرد و روی تخت کنار خوابگاه دراز کشیده بود با دیدن سایا تعجب کرد

جونگ مین : نگاه با لباس خواب کجا داره مییره اونم این وقت شب

جونگ مین هم پشت سر سایا راه افتاد ...................................... 
voyance horoscope
سه شنبه 21 شهریور 1396 09:32 ب.ظ
Hey there! Do you kjow if they make any plugins to protect gainst hackers?
I'm kinda paranoid about losing eferything I've worked hard
on. Any tips?
remote Holder
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:36 ق.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful article. Thanks for supplying this information.
holiday accessories
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:55 ق.ظ
Very good blog post. I definitely appreciate this website. Keep writing!
foot pain
سه شنبه 14 شهریور 1396 08:49 ق.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really good post on building up new web site.
How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:53 ق.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's
both educative and engaging, and let me tell you, you've
hit the nail on the head. The issue is an issue that too few people
are speaking intelligently about. I'm very happy I stumbled across this during my hunt for
something regarding this.
essay
شنبه 11 شهریور 1396 12:16 ق.ظ
I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you
build this website yourself? Please reply back as I'm hoping to create
my very own blog and want to know where you got this from or what the theme is
named. Kudos!
rent cars
سه شنبه 7 شهریور 1396 11:47 ق.ظ
Excellent article. I am dealing with some of these issues as well..
aile hekimi malzemeleri
شنبه 14 مرداد 1396 02:31 ب.ظ
I enjoy what you guys are usually up too. This
kind of clever work and exposure! Keep up the superb works guys I've
incorporated you guys to blogroll.
michellexo
پنجشنبه 29 تیر 1396 08:04 ب.ظ
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
out and tell you I really enjoy reading your posts. Can you
recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Thank you so much!
เคสไอึ
دوشنبه 19 تیر 1396 05:15 ق.ظ
My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might
as well check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to checking out your web page yet again.
best cam sites
شنبه 17 تیر 1396 01:02 ق.ظ
Wonderful, what a blog it is! This blog gives helpful facts to us, keep it up.
Sex Cam
یکشنبه 11 تیر 1396 08:03 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This
paragraph posted at this site is genuinely pleasant.
Sex Cam
پنجشنبه 8 تیر 1396 08:20 ب.ظ
Hello, i believe that i saw you visited my site so i came to go back the favor?.I am attempting
to to find things to enhance my site!I assume its adequate to use a few of your concepts!!
ChaturbateNaked Girls on Online WebcamsbondageChat with girls livelivejasminlive shows on chaturbatefetishesfree webcam showsfoot fetish on chaturbatelive tits on chaturbatemeet girls on chaturbatefree webcam showspornfree porn videosxxx pornlive xxx pornp
پنجشنبه 1 تیر 1396 07:03 ب.ظ
Hello Dear, are you truly visiting this site on a regular basis,
if so afterward you will without doubt get nice know-how.
Schönheitschirurgie
چهارشنبه 31 خرداد 1396 09:31 ب.ظ
Er blieb in Uppsala zur Weiterbildung in
allgemeiner Chirurgie unter den Professoren
Gunnar Nyström obendrein Olle Hultén; beide hatten
besonderes Wichtigkeit für jedes Rekonstruktive
Chirurgie. 1945 ging Skoog zufolge Republik Finnland
um die Räumlich Chirurgische Heilverfahren
Kriegsverletzter unter der Bedienungsanleitung dieser
Professoren Richard Faltin überdies Atso Soivio zu
Studieren. Im darauffolgend folgendem Jahr erhielt
er eine ‚British Council Scholarship‘ einschließlich Sir
Harold Gillies ja sogar Sir Archibald McIndoe in
England. Gemäß dieser ‚Scholarship‘ kehrte er
zurück zufolge Schweden, wo er seine Thesis
droben die Dupuytrensche Kontraktur Schreiben.
Wehrend des Korea-Krieges, erhielt er vonseiten
den ‚United Nations Forces‘ die Anlass
zu einem Visite wie ‚Observer‘ inbegriffen Entwerfen
eines Berichtes oben Chip Behandlung von
Verletzten Chip dort Verbrennungen erlitten
hatten. Skoog wurde 1948 zum ‚appointed
director of plastic surgery of the University
Hospital of Uppsala‘ ernannt. Er erhielt
Legen in welcher Division zu Händen Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
entwickelte flüchtig seine eigene
Element für Schwerbrandverletzte u. a. wurde
zum ersten Professor zu Händen Plastische Chirurgie
in Skandinavien ernannt. Er war ‚Honorary
Fellow of the American College of Surgeons‘
des Weiteren wurde zum ‚Commodore, Oberste Dachkante
Class of
the Finnish Order‘ vom Präsidenten ernannt.
Www.greengeeks.com
چهارشنبه 31 خرداد 1396 09:18 ق.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just
wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.
facelift
شنبه 27 خرداد 1396 06:33 ق.ظ
Über Chip Geschichte der britischen Plastischen
Chirurgie überdies des Verbandes der „BAPS British
Association of Plastic Surgeons“ obgleich der
beiden Weltkriege darüber hinaus der Lücke wird
in welcher vonseiten Wallace, „Honorary Archivist to the
Association“ herausgegebenen Vierzigjahresfestschrift
einbegriffen vielen Einzelheiten berichtet (Wallace
1987).
Zur übereinstimmen Phase genauso Ganzer (1879–1960)
in Berlin erbrachte Kazanjian in Etaples nahe
Boulogne ja sogar den Frontlinien den wichtigen
Beitrag der prothetischen Zahnheilkunde für
die Erstbehandlung solcher Schusswunden des Gesichtes.

Kazanjian war als Zahnchirurg Mitglied
welcher „First Harvard Unit Attached to the British
Expeditionary Force“ (Kazanjian and Converse
1949).1920 kehrte er in Chip USA zurück, trat in
Chip „Harvard Medical School“ ein u. a. wurde
„einer welcher führenden Plastischen Chirurgen der
Welt“ (Converse 1977).
Das plastisch-chirurgische Linie
in Periode jener „Adoleszenz
darüber hinaus des Wachstums“ 1918–1939
Sonstige wichtige Details der Fortgang
des Konzeptes welcher Plastischen Chirurgie in den
USA außerdem gen internationaler Stufe bis zum Super-GAU
145 4
4.1 • Chip neue Wissenschaft – Mann, Gillies, Converse
부스타빗
شنبه 20 خرداد 1396 01:29 ب.ظ
그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:
999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:
999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 그래프게임,222-hhh.com 추천인:
999
그래프게임,486hp.com 추천인:777 그래프게임,486hp.com 추천인:
777 그래프게임,486hp.com 추천인:777 그래프게임,486hp.com 추천인:
777 그래프게임,486hp.com 추천인:777 그래프게임,486hp.com 추천인:777 그래프게임,486hp.com 추천인:777 그래프게임,486hp.com 추천인:
777 그래프게임
소셜그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 소셜그래프게임,222-hhh.com 추천인:
999 소셜그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 소셜그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 소셜그래프게임,
222-hhh.com 추천인:999 소셜그래프게임,222-hhh.com 추천인:999 소셜그래프게임,222-hhh.com 추천인:999
소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777 소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777소셜그래프게임,486hp.com 추천인:
777소셜그래프게임,486hp.com 추천인:777
FIFA55
جمعه 19 خرداد 1396 08:31 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site. He used to
be entirely right. This publish actually made my day. You can not believe
just how so much time I had spent for this info! Thank you!
FIFA55
چهارشنبه 17 خرداد 1396 01:21 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading through your article post. I wanted to write a little comment to support you.
Bruststraffung Implantate
یکشنبه 14 خرداد 1396 02:20 ق.ظ
Neven Olivari wurde in Gradac, Dalmatien
(Kroatien) 1932 geboren, studierte Medizin
darüber hinaus promovierte 1958 in Zagreb. Von 1960 bis
1964 wurde er Assistent in welcher chirurgischen
Geschwader des Dreifaltigkeitskrankenhauses
bei Chefarzt Dr. Schröder in Lippstadt. Im
Wonnemond 1964 wechselte er an die chirurgische Genesungsheim
des Lehrstuhls zu Gunsten von Chirurgie von Schink an
der medizinischen Fakultät solcher Hochschule Köln,
„wo er gleichgerichtet in solcher Bereich zu Händen Plastische
Chirurgie [Schrudde] tätig wurde“ (Lösch
et al. 2008). 1967 wurde er Facharzt für Chirurgie
auch 1970 Oberarzt, alsdann leitender Oberarzt
bis 1982 an der Klinik zum Besten von Plastische Chirurgie
bei Schrudde.
5.2 Wichtige Entwicklungen
im traditionsreichen Süden
auch Norden Europas
In Italien beherrscht Sanvenero Rosselli
Chip Umwelt auf Deutsche Mark Domäne der Plastischen
Chirurgie, in Königreich Schweden genug sein die Forschungen
Ragnells u. a. Skoogs weit anhand ihr Land
hinauf. Wichtige Zentren Zustandekommen in beiden
Ländern eingerichtet.
webpage
شنبه 13 خرداد 1396 08:36 ب.ظ
Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really
enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that
cover the same topics? Thanks for your time!
torty z dowozem dzień matki
شنبه 13 خرداد 1396 12:05 ق.ظ
For most recent news you have to pay a visit the web and on the web I found this site as a
best site for most recent updates.
free sex chat call
جمعه 12 خرداد 1396 07:11 ق.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and
starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!
buying things online
شنبه 6 خرداد 1396 07:31 ب.ظ
This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Brief but very accurate info? Appreciate your sharing this one.
A must read post!
안전공원
شنبه 6 خرداد 1396 07:49 ق.ظ
토토사이트,토토사이트추천,사설토토사이트,사설토토,온라인토토,안전공원,안전놀이터,
토토주소,토토사이트주소
jsa1004.com,토토사이트,jsa1004.com,토토사이트추천,안전놀이터,jsa1004.com,사설토토사이트,
토토사이트주소,jsa1004.com
토토사이트,토토사이트추천,사설토토사이트,사설토토,온라인토토,안전공원,안전놀이터,토토주소,토토사이트주소
jsa1004.com,토토사이트,jsa1004.com,토토사이트추천,안전놀이터,jsa1004.com,사설토토사이트,토토사이트주소,jsa1004.com
jsa1004.com,토토사이트,jsa1004.com,토토사이트추천,안전놀이터,jsa1004.com,사설토토사이트,토토사이트주소,jsa1004.com
Coupon Codes and Free Promotional Codes at My Coupons 2 Go
جمعه 5 خرداد 1396 06:47 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or
something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but
instead of that, this is fantastic blog. An excellent read.
I will certainly be back.
장군게임
جمعه 5 خرداد 1396 09:00 ق.ظ
바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,
장군게임,boss1004.com,MLB게임,바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,
boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임
바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임,바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임
바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,
boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임,바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,
그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임
바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,
MLB게임,바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,
임팩트게임,boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,
boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임
바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,
boss1004.com,그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,boss1004.com,MLB게임,바둑이백화점,boss1004.com,바둑이사이트,boss1004.com,임팩트게임,boss1004.com,
그랜드게임,boss1004.com,체리게임,boss1004.com,엠엘비게임,boss1004.com,장군게임,
boss1004.com,MLB게임
jungfernhäutchen wiederherstellen
پنجشنبه 4 خرداد 1396 01:09 ب.ظ
Es folgten jährliche Kongresse in
London des Weiteren Mailand. Anlässlich der dritten Meeting
1938 in Mailand wurde seitens Sanvenero Rosselli
Chip neue internationale Blatt Plastica
Chirurgica herausgegeben. Er veranstaltete einen
Lehrkurs pro dies Schulung von Seiten Plastischen Chirurgen
in Italien. Eine sonstige Abdruck konnte
bzgl. des Beginns des 2. Weltkrieges in... mehr
(sich) ereignen (Converse 1964,1977 noch dazu 1967).
Converse
schreibt abschließend:
» Welcher internationale Meeting der ‚European
Society of Plastic Surgery‘ war der
Höhepunkt dieser Erreichung der Plastischen
Chirurgie ehe DEM 2. Weltkrieg … Er erbrachte
1936 Meilensteine solcher Fortschritte
z. Hd. Chip Bestätigung der Existenz das
neuen Zweigs der Chirurgie, in... einzig und allein in jener
Öffentlichkeit sondern auch zum Besten von die akademische
Welt (Converse 1977).
4.2.4 Besondere Beiträge
in jener Fachliteratur zwischen
den Weltkriegen
Besonderes Merkmal Beiträge zum Vorteil von den Fortschritt
der
Plastischen Chirurgie sind von den nachkommend
genannten Autoren in der Weile zwischen den beiden
Weltkriegen (1918–1939) geleistet worden.
Verbrennungen
Yngve Zottermann wird aufgrund seines vorab
1933 elektrophysiologisch erbrachten Nachweises
dieser unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeit
involvierter schmerzleitender Nerven von Voigt
(1982) im Anteil zur Monographie Chip Verbrennungskrankheit,
Entstehung, Ablauf unter anderem Heilverfahren
berücksichtigt. Chip Kenntniserlangung der unterschiedlichen
anatomisch weiterhin physiologisch bedingten
Schmerzleitungsgeschwindigkeiten führte zur
einer wissenschaftlichen und unpersönlich erprobten
Heilanzeige jener medikamentösen Schmerzbehandlung
Brandverletzter.
Casimira
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:18 ب.ظ
I know this site presents quality depending articles or reviews and other material,
is there any other website which provides such data in quality?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox