تبلیغات
داستان - قسمت بیست و پنجم داستان رویای زیبا
می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق.

قسمت بیست و پنجم داستان رویای زیبا

نوشته شده توسط:yaerain lee
دوشنبه 31 تیر 1392-04:52 ب.ظ

سلام دوستای گلم خوبید ببخشید بازم تاخیر دارم بگذریم نماز و روزتون قبول باشه خواهشا منو 

نزنید بفرمایید ادامه داستان 
جونکی نمیدونست کجا بره و دنبال سایا بگرده فقط این ور و اونور میدویید که یکهو گوشیش زنگ خورد

جونکی : الو ......... الو چرا حرف نمیزنی ؟؟؟!!!

سایا : الو سلام اوپا منم سایا

جونکی که از تعجب به لکنت زبون افتاده بود : تو ..... تویییی کجا بودی دختر جون به لبم کردی اینوقت شب معلومه کجایی ؟؟!!

سایا : اوپا ببخش

جونکی : گفتم کجایی بگو بیام دنبالت

سایا : من تو همون مسافر خونه ای هستم که اونشب از هتل اومدم بیرون رفتم ........نه..... نیا جام خوبه

جونکی : زود باش ادرسشو بگو

سایا : نه اوپا خواهشا نیا فردا باید بریم اردو شما هم برو استراحت کن تا جا نمونی

جونکی : اخه من از کجا بدونم تو جات امنه

سایا : امنه امنه خیالت راحت باشه خداحافظ

جونکی وقتی یاد حرفهای مادربزرگ افتاد اشک تو چشاش جمع شد و هنوزم علت حرفهای اونو نمیتونست بفهمه او اون شب نرفت خونه و تا صبح تو سالن تمرین موند

صبح زود ایسان از خوشحالی ذوق زنان به جونکی زنگ زد

ایسان : سلام اوپا چطوری زود بیا بریم اردو دیر میشه ها من خیلی دوست دارم اون جزیره رو ببینم

جونکی : من سالن تمرینم بیا تا منتظر شیم بقیه هم بیان

ایسان : اخ جون الان مییام

جونکی : سایا چرا نیومده بهتره بهش زنگ بزنم

سایا : الو سلام دارم مییام

جونکی : زود باش الان همه مییان میخوای بیام دنبالت

جونگ مین : اقای لی معلومه معطل چی هستین ماشین بیرون امادس

جونکی : بله بله اقای پارک ببخشید من منتظر شاگردم هستم اون بیاد دیگه میریم

جونگ مین : شاگردت ؟؟!!

جونکی : ببخشید من عجله دارم

جونگ مین : کجا میری ؟؟

ایسان : مربی اوپا کجا رفت ؟؟!!

جونگ مین : نمیدونم تو برو اماده شو تا اوپاتم بیاد

ایسان : باشه اخ جون باورم نمیشه دارم با اوپا میرم سفر

بعد از چند دقیقه جونکی و سایا اومدن تو سالن

جونگ مین با تعجب : این دو تا چرا با همن نکنه منظورش از ما ........ ما...... سایا بود

جونکی : اقای پارک برید شاگرداتونو اماده کنید که حرکت کنیم سایا تو برو تو ماشین خسته میشی وسایلتو من مییارم

جونگ مین که از رفتار جونکی به خشم اومده بود با عصبانیت به سایا نگاه کرد و رفت

ایسان : اوپا بیا دیگه ما منتظرتیم

جونکی : سایا بیا جلو بشین

جونگ مین : من میخوام رانندگی کنم

جونکی : نه اقای پارک شما زیاد از این ماشین سر در نمییاری

ایسان : اوپا پس من مییام جلو

جونکی به سایا نگاه کرد و اشک تو چشاش جمع شد  و نشست پشت فرمون و ایسان هم سایا رو کنار زد و جلو نشست

ایسان : اوپا خیلی خوبه که ما با هم میریم سفر ولی ای کاش سایا نمییومد

جونکی با خشم به ایسان نگاه کرد و چیزی نگفت

ایسان : اوپا ؟؟؟!!!

جونگ مین : اقای لی خسته شدی بگو من میرونم

جونکی : سایا چرا ساکتی ؟

جونگ مین : ساکته که ساکته شما مشکلی داری

سایا : ببخشید اخه حرفی ندارم که بزنم

ایسان : اره دیگه بی ذوقی داریم میریم گردش ولی تو هیچ نظری نداری

جونکی : ایسان !!!!

وقتی اونها رسیدن جزیزه جونکی جاهای مختلف رو نشونشون داد

جونگ مین : جای بهتر نبود ما رو بیاری اینجا که خیلی سر بالایی داره

ایسان : اره خیلی خسته شدم

سایا نفس نفس زنان خودشو به بقیه رسوند

جونکی دستشو گرفت و کمکش کرد تا راحت تر بره بالا

جونگ مین با دیدن دست جونکی و سایا چشاش 4 تا شد و سایا با دیدن صورت متعجب و عصبانی جونگ مین سعی کرد دستشو از تو دست جونکی در بیاره ولی اون دست سایا رو محکمتر گرفت و جونگ مین هم برای تخلیه حال به اصطلاح خرابش  همش ساز نساز میزد و دوست داشت جو اونها رو ترک کنه

جونگ مین : ببینم اقای لی نمیخوای مارو ببری خوابگامونو نشونمون بدی

ایسان : دلت مییاد مربی منظره به این قشنگی میخوای بری تو خوابگاه بگیری بخوابی

جونگ مین با خودش : نگاه کن حسابی مشغول تفریحه حتی حس حسادتشم کور شده

جونکی : واقعا حواسم نبود اقای پارک شما حتما خیلی خسته ای راستی جونگ مین باید بیای تو شام درست کردن کمکم کنی

ایسان : اخ جون شام

ایسان دستشو تو دست جونکی حلقه کرد و جونگ مین هم یه چشم غره ای به سایا رفت  سایا هم با نگاه جونگ مین جا خورد

جونکی : سایا بدو دیگه بیا خوابگامونو ببین دو تا اتاق داره

جونگ مین : 2 تا ولی اینکه نمیشه

جونکی : چرا نمیشه من و تو تو اون اتاق ایسان و سایا هم تو این اتاق چطوره ؟

ایسان : من و سایا تو یه اتاق نه اوپا

جونکی : خب جونگ مین حالا بیا بریم شام درست کنیم

جونگ مین : من حوصله ندارم میرم استراحت کنم

سایا : میخواین من درست میکنم اوپا شما هم برین استراحت کنین

جونکی : نه تو مهمون منی

ایسان : اوپا منم خیلی خستم میرم بخوابم شام اماده شد خبرم کن

ایسان رفت اتاقش و سایا هم خواست بره که جونکی صداش کرد

جونکی : سایا اتاقت نرو همین جا پیش من بمون  دیشب که ندیدمت بهم خیلی سخت گذشت  چرا از خونه ما رفتی ؟؟؟!!!

سایا :  من بهتون زحمت دادم باید میرفتم

جونکی : نه تو همیشه باعث ارامش من بودی زحمت چی اگه خودت اینجوری راحت تری من حرفی ندارم

سر سفره شام

جونکی : ایسان برو مربیتو بیدار کن که روده کوچیکه روده بزرگ رو خورد

جونگ مین : خودم اومدم لازم نیست کسی خبرم کنه

جونکی : سایا بیا اینجا بشین جونگ مین شما هم رو اون صندلی بشین

جونگ مین که دید سایا پیش جونکی نشسته اخم کرد

جونگ مین : من نمی فهمم چرا سایا نمیری کره

سایا از حرف جونگ مین ناراحت شد و سرشو انداخت پایین و داشت با چنگالش غذاشو ریز میکرد که دستش لرزید و چنگال از دستش افتاد روی زمین

جونکی پیش دستی سایا رو برداشت و غذاشو براش ریز کرد

ایسان با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد یه جورایی حسودیش شد

ایسان : اوپا برا منم ریز کن اصلا چه معنی میده غذای سایا رو ریز کنی

ایسان پیش دستی سایا رو کنار زد و مال خودشو داد دست جونکی

جونگ مین هم غذاشو نخورد و رفت تو اتاقش

سایا هم با ناراحتی به جونگ مین نگاه میکرد

ایسان : اوپا حواست کجاست غذامو اماده کن

سایا هم از روی میز پاشد و رفت تو اتاقش

ایسان : اینها رو نگاه کن مثل دو تا عاشق فارغ میمونن

جونکی با خودش : نه این امکان نداره یعنی حرفهای مادربزرگ راست بود

اونشب سایا خوابش نمیبرد چون تمام رفتارهای جونگ مین مییومد جلو چشمش اینقدر این پهلو اون پهلو شد که خسته شد و مجبور شد بره بیرون

سایا چند تا نفس عمیق کشید : چه هوای خوبی چه ستاره های قشنگی بهتره قدم بزنم اینجوری شاید افکارم تخلیه شن

جونگ مین هم که خوابش نمیبرد و روی تخت کنار خوابگاه دراز کشیده بود با دیدن سایا تعجب کرد

جونگ مین : نگاه با لباس خواب کجا داره مییره اونم این وقت شب

جونگ مین هم پشت سر سایا راه افتاد ...................................... 
root chakra balancing
پنجشنبه 25 مرداد 1397 12:50 ق.ظ
In the final article part 1, I related true stories of how
a number of mmy students achieved extraordinary romantic dalliances by just utilizing
my special mind power "love potion" method. The one who believes that his dog
can bbe a sentient being who has feelings and requires similar to our personal will treat his dog iin a entirely different approach
to thee individual that believds his dog to get run entirely by instinct and also the
interplay between stimulus and response. Because lerts
be honest here, before we now have never imagined of dedicating our life to a
ashram, only now we're feeling that world is to materialistic.
Shipping Containers Peterborough
شنبه 20 مرداد 1397 03:57 ب.ظ
This is really interesting to determine that
numbers of choices are available, however the
most critical thing is solution seekers can be obtained with various requirements.
China is bankrolling most of the West and holds copious amounts of the
debt of Western Nations. Hiring car transportation services
seem always convenient as an alternative to driving
the car to any other destination.
thiết kế xây dựng nhà xưởng
جمعه 19 مرداد 1397 05:47 ق.ظ
Bạn muốn đầu tư vào phòng trọ Thiết kế bản vẽ
thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy
đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu
sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng,
đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng nhà xưởng, nhà kho, công trình..
Bạn sẽ thật sự hài lòng au khi thi công
xong phần bê tông nền nhà xưởng thì phải tiến hành xoa nền nhà xưởng sau đó sẽ sơn lớp epoxy trên bề mặt bê tông
nhằm chống bám bụi, dể lau chùi vệ sinh… Đội thi
công xây dựng chúng tôi Thiết kế bản vẽ thi
công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các
thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo
phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng,
đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng nhà
xưởng, nhà kho, công trình.. dĩ an bình dương Xây dựng nhà xưởng với từ mọi cấp độ
theo từng nhu cầu phân loại nhà xưởng, nhà kho.
Từ thiết kế ban đầu, làm móng, đổ cột nhà
thép tiền chế đến nhà xưởng kết hợp văn phòng, xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho, xây dựng nhà
xưởng kèo thép…..… Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn khi đã có bảng vẽ
và thiết kế chi tiết
Ignacio
جمعه 19 مرداد 1397 05:13 ق.ظ
Hey very noce blog!
gorden untuk rumah sakit
سه شنبه 16 مرداد 1397 07:39 ق.ظ
At thіs time I am going аway to do my breakfast, when haνing my breakfast coming agаin to гead additional news.
gorden untuk rumah sakit
سه شنبه 16 مرداد 1397 07:38 ق.ظ
At thіs time I am going аway to do my breakfast, when haνing my breakfast coming agаin to гead additional news.
free essays
سه شنبه 9 مرداد 1397 04:53 ب.ظ
It's hard to come by educated people in this particular topic,
however, you sound like you know what you're talking about!

Thanks
muon vay tien mat
چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:13 ق.ظ
It's an remarkable post in support of all the internet viewers;
they will obtain benefit from it I am sure.
Bose SoundSport Free
پنجشنبه 28 تیر 1397 03:39 ب.ظ
Thanjs fօr every other informative blog. Wһere eelse mɑy I аm
getting tһat type of іnformation written inn suсh аn ideal waү?

I hɑve a project that I'm јust now operating ⲟn, and I've Ьeen on the look out for suⅽh info.
Cellphones
پنجشنبه 28 تیر 1397 02:38 ب.ظ
obviously like your web-site however you have to take a look at
the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very
troublesome to inform the truth on the other hand I will certainly come again again.
Streaming Hentai Online Free
پنجشنبه 28 تیر 1397 10:41 ق.ظ
Highly descriptive article, I enjoyed that a lot.

Will there be a part 2?
fungsi gorden rumah sakit
پنجشنبه 21 تیر 1397 05:25 ق.ظ
We stumbled ߋver here coming fr᧐m a diffeгent ρage and thοught I
migһt check thіngs oսt. I like wһat I sеe so i am јust fⲟllowing yօu.
Lоok forward tо checking ⲟut your web ⲣage agаin.
fungsi gorden rumah sakit
پنجشنبه 21 تیر 1397 05:24 ق.ظ
We stumbled ߋver here coming fr᧐m a diffeгent ρage and thοught I
migһt check thіngs oսt. I like wһat I sеe so i am јust fⲟllowing yօu.
Lоok forward tо checking ⲟut your web ⲣage agаin.
gambar gorden anti bakteri
پنجشنبه 21 تیر 1397 05:14 ق.ظ
I think the admin of this website is really working harԀ in support ⲟf his website, foг the reason that һere еvery material is quality
based іnformation.
gorden rumah sakit anti bakteri
پنجشنبه 21 تیر 1397 04:30 ق.ظ
It'ѕ a shame yⲟu d᧐n't have a donate button! I'd with᧐ut a doubt
donate to tһіs fantastic blog! I guess for noᴡ i'll settle fоr book-marking and
adding уour RSS feed tօ my Google account.
I ⅼook forward t᧐ fresh updates ɑnd wіll talk ɑbout this blog wіth my Facebook ցroup.
Chat ѕoon!
jenis kain gorden rumah sakit
سه شنبه 19 تیر 1397 08:47 ق.ظ
Thіs blog was... һow dߋ yοu say it? Relevant!!
Ϝinally I've found ѕomething that helped me. Cheers!
Kostas
سه شنبه 12 تیر 1397 06:52 ق.ظ
Hi, I ɗ᧐ thunk tһis is ɑ great website.

Ӏ stumbledupon it ;) І ɑm going to return оnce agɑіn ѕince
i have book-marked it. Money and freedom is tthe ƅest wаy
to change, mɑy you Ƅе rich and continue t᧐ guide ᧐ther people.
Viagra Kopen Morgen In Huis
سه شنبه 12 تیر 1397 06:25 ق.ظ
Thank you for sharing your info. I reɑlly аppreciate yoᥙr efforts annd I
wilⅼ be waiuting fօr your furtһer wгite ups thank
yoᥙ once again.
Janah
یکشنبه 10 تیر 1397 05:43 ق.ظ
If yоu woᥙld lіke to grow youг familiarity simply ҝeep visiting tһis site and
be updted wіth the newеst news posted here.
Sơn pu tủ bếp
جمعه 1 تیر 1397 04:55 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a pleasant idea, article is fastidious,
thats why i have read it entirely
Google Adwords Scraper
چهارشنبه 30 خرداد 1397 12:41 ق.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this
blog on regular basis to get updated from hottest reports.
wikeverything.shoutwiki.com
سه شنبه 29 خرداد 1397 06:39 ق.ظ
Thiis is tthe perffect website for everyone who really wants to find out about this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue with you
(not that I actually will need to…HaHa).

You certainly put a fresh spin oon a topic which has been written about for ages.
Wonderful stuff, just excellent!
windproof and rechargable Tobacco Lighter
دوشنبه 28 خرداد 1397 08:08 ب.ظ
I've learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you place to make such a fantastic informative website.
may giat cong nghiep
جمعه 25 خرداد 1397 01:23 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on قسمت. Regards
medical marijuana Baltimore
پنجشنبه 24 خرداد 1397 06:31 ب.ظ
Ask him or her:Are you worried what your mates will
think if you undertake or don't do your homework. Pushed and pulled through the equally demanding expectations of boss and
family. (make an attempt to buy your eyebrows right
up to you personally hair line)2)Slightly open your mouth 3)Pull the corners of your mouth
back towards your ears (If your unsure pull it well with your fingers which means you know what it feels
as though then try again without your fingers).
Fix Credit campbell ca
یکشنبه 20 خرداد 1397 10:54 ق.ظ
But no matter how you are making them spew out an honest-to-goodness response, you only can't.
It might be a auto loan, housing loan, education loan or various others.
There are also several things you will get for youngsters like books, toys and puzzles.
Credit Restoration campbell ca
پنجشنبه 17 خرداد 1397 04:00 ب.ظ
These services set the investigation which assists in determining the fault.
Chase, Bank of America among others have also raised balance transfer fees by 33% to
66%. Like it or otherwise, when you have a charge card and have spent on it, you happen to be a debtor.
pallet nhựa cũ giá rẻ
یکشنبه 13 خرداد 1397 05:07 ق.ظ
Hey fantastic website! Does running a blog like this require a large amount of work?
I've very little understanding of coding but I had
been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas
or techniques for new blog owners please share.

I know this is off topic nevertheless I simply needed to ask.

Kudos!
máy giặt công nghiệp giá rẻ
چهارشنبه 9 خرداد 1397 12:05 ق.ظ
Hurrah! In the end I got a weblog from where I know how to truly take useful data
regarding my study and knowledge.
bbrt
یکشنبه 6 خرداد 1397 05:50 ق.ظ
Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark
this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox