تبلیغات
داستان - قسمت سی و دوم داستان رویای زیبا - قسمت آخر
می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق.

قسمت سی و دوم داستان رویای زیبا - قسمت آخر

نوشته شده توسط:yaerain lee
دوشنبه 6 آبان 1392-05:44 ب.ظ


سلام دوستای گلم ببخشید باور کنید تقصیر من نیست که داستان دیر شد پنج باره میخوام بزارم ولی میهن

نزاشت میانه بفرمایید آخرین قسمت داستان رویای زیبا رو بخونید تا انشالله ببینم کی میتونم با داستانی

دیگه در خدمتتون باشم البته برای این داستان آلبوم درست کردم که یه مقدار نیاز به اصلاح داره بعدا براتون

میزارم  ممنونممنشی : بله خانم سایا کاری داشتین

سایا : راسته که جونکی برگشته

منشی : اره اقای پارک کمپانیشو به اقای جونکی واگذار کرده

سایا : اقای پارک ؟؟!!! اقای پارک جونگ مین ؟؟!!

منشی : بله خانم سایا مگه ما چند تا اقای پارک داریم

سایا : وای خدای من جونگ مین ، جونگ مین عوض شده اون همونی شده که من میخوام

منشی : سایا چیزی گفتی

سایا : ها ......... نه هیچی

سایا با خوشحالی رفت بیرون و زنگ زد به جونگ مین اما او گوشیشو برنداشت

سایا : اه چرا برنمیداره بهتره این خبر خوشو به جونکی بدم

سایا تو این فکر بود که شی دا جلوش سبز شد

شی دا : سایا خوبی دختر دلم برات تنگ شده بود از وقتی مربی رفت تو هم رفتی که رفتی ها

سایا : وای شی دا تویی بپر بغلم که دلم یه تیکه شده بود واست / راستی یه خبر خوب مربی برمیگرده

شی دا با تعجب : چی مربی برمیگرده چه جوری فکر نکنم تونسته باشه بدهیشو بده

سایا : نه بدهیشو که نداده اون کمپانی رو بیخیال یه کمپانی جدید قراره راه بیفته

شی دا : واقعا چه خوب اخ جون فکر کن سایا دوباره کنار هم تمرین کنم

جونگ مین یکهو سر میرسه : سایا نه اما شماها اره

سایا : جونگ مین اینجا چه میکنی چرا هرچی زنگ زدم برنداشتی

جونگ مین : خب داشتم مییومدم پیشت داشتم رانندگی میکردم / حالا مگه چه کارم داشتی ؟؟!!!!

سایا یکدفعه به خودش اومد و پرید بغل جونگ مین

جونگ مین از تعجب چشاش 4 تا شد و گفت : از تو بعیده این کارا

سایا گونه ی جونگ مین رو بوسید و گفت : از تو هم بعیده که کمپانی رو بدی به جونکی

شی دا : چی کمپانی اقای پارک

سایا : اره شی دا

شی دا : پس خودت چی اقای پارک میخوای بیکار بمونی ؟!!

جونگ مین : بی کار ؟؟!! نه من و سایا داریم میریم کره دیگه تو ژاپن کاری نداریم

شی دا : آره سایا داری میری ؟؟

سایا سکوت کرد و سرشو به علامت تایید تکون داد

شی دا : چقدر حیف یعنی دیگه پیشه ما نمییای

جونگ مین : چرا مییاد هر موقع که بیاییم ژاپن پیش شما هم مییام / سایا من چند مین میرم جایی کار دارم

شی دا : ممنون اقای پارک که به مربی ما کمک کردین واقعا دیگه داشتم خوانندگی رو رها میکردم

جونگ مین : خواهش میکنم / سایا من بعد از اینکه کارم تموم شد مییام دنبالت

شی دا که از حرفهای جونگ مین تعجب کرده بود وقتی جونگ مین رفت رو به سایا کرد و گفت : ببینم اقای پارک بیشتر از یه همکار بهت نزدیکه درسته ؟؟ نکنه که خبراییه

سایا سکوت کرد

شی دا : پس درست حدس زدم مبارکه پس جونکی چی میشه اون هم بهت علاقه ی خاصی داره البته از جریاناتون زیاد خبر ندارم اما اینطور فکر میکنم درسته ؟؟

سایا : اوپا مرد خوبیه ولی ...

شی دا : میدونم اون خیلی ادم ارومیه اصلا از نظر شخصیتی شبیه هم نیستین تو پر شور و هیجانی خلاصه دوستم خوشبخت شی من میرم تمرین باید خیلی خوب تمرین کنم مربی که بیاد میخوام خوشحالش کنم

سایا با شنیدن این حرفها به یاد مهربونی های جونکی افتاد و قلبش هوری ریخت پایین و اشک از چشماش سرازیر شد

سایا : من چمه وای قلبم مال خودم نیست اروم باش دختر بهتره برم به جونکی بگم که دیگه نگران نباشه

سایا رفت خونه جونکی
 
وقتی رسید دم در خونه جونکی یه نفس عمیق کشید و در زد جونکی با چهره ی ناراحت در رو باز کرد

سایا (با لبخند ) : سلام اوپا خوبی

جونکی با سرسنگینی جواب سلام سایا رو داد : خانم پارک کاری داشتی

سایا : اوپا میخواستم بهت بگم که از فردا میتونی بری کمپانی جونگ مین خیالت راحت

جونکی : اره میدونم خودش بهم گفت

سایا : اوپا فردا دارم میرم کره ببخش این مدت خیلی بهت زحمت دادم به خاطر همه خوبیات ممنون

جونکی با چهره ی ناراحت به صورت سایا نگاه کرد و چیزی نگفت

بعد از چند دقیقه سکوت که بین اونها بود جونکی : خب خانم پارک کاری نداری

سایا که از سردی رفتار جونکی دیگه حرفی نمیتونست بزنه گفت : نه من میرم مواظب خودت باش اوپا

جونکی : ممنونم خداحافظ

جونکی در رو بست و سایا هم رفت

جونکی در حالی که با چشمایی غرق در اشک به در تکیه داده بود احساس میکرد قلبش تکه تکه شده در رو باز کرد و به رفتن سایا و دور شدن او نگاه کرد

جونکی : کاش هیچ وقت ندیده بودمت کمپانی اقای پارک واسه خودش من نیازی به ترحم ندارم از فردا میرم دنبال کارهام باید برم چین من دیگه نمیتونم اینجا بمونم نمیخوام خاطراتت رو یادم بیارم این اولین باری نیست که بی وفایی دیگران رو می بینم دنیا همیشه بهم بد کرد

سایا که تمام راه تو فکر رفتارهای سرد جونکی بود همش از خودش میپرسید من باید چه کار میکردم باید تمام رویاهامو که به خاطرش تا اینجا اومدم رو فراموش میکردم و به جونکی میرسیدم و یا باید همه چی رو فراموش کنم این چه سرنوشتیه دارم خل میشم شاید این تاوان باشه که دارم پس میدم شاید بهتر باشه برگردم کره اگه برم حتما میتونم جونکی رو فراموش کنم اره باید با جونگ مین برم این برای هممون بهتره اوپا هم مطمئنا کارشو با کمپانی جدید شروع میکنه دعا میکنم که یه دختر خوب سر راهش بیاد تا اینقدر مثل من عذابش نده

فردا صبح جونگ مین و سایا قرار بود با یه اتوبوس و همه بچه های کمپانی برن فرودگاه

صبح زود شیدا رفت سالن تمرین : سلام خانم منشی جونگ مین و سایا نیومدن ؟؟!!

خانم منشی : نه اونها ساعت 10 مییان تا از همه خداحافظی کنن باید براشون جشن بگیریم تا با یه خاطره خوب برن

شیدا : اره موافقم بهتره به ایزوا و مربی زنگ بزنم

شیدا به جونکی زنگ زد : سلام مربی ببینم شما چه مربی هستی که نمییای شاگرد خوبتو بدرقه کنی

جونکی : بله منظورت چیه شاگردم کیه ؟؟!! نکنه قراره جایی بری

شیدا :من نه  سایا رو میگم دیگه همه ی بچه ها قراره  براش جشن بگیریم گفتم شما هم باشی

جونکی : نه من نمیتونم بیام جایی کار دارم

شیدا : باشه مربی اگه مییومدین خیلی خوشحال میشدیم

جونکی : ممنون خداحافظ

شیدا : چه مربی بی حسی باشه اصلا خودم میرم جشن رو آماده میکنم 

شیدا رفت تا به منشی کمک کنه

جونکی تو خونه هی راه میرفت : اه دیوونه شدم پس داره میره باشه برو اصلا به من چه برم بدرقش کنم

جونکی انقدر راه رفت که دلش طاقت نیاورد کتشو برداشت و رفت سالن تمرین و شیدا و ایزوا رو دید که با خوشحالی داشتن سالن رو آماده میکردن

جونکی نمیخواست بره و تو جشن شرکت کنه به همین خاطر پشت ستونها قایم شد و تو حال و هوای خودش بود که دید سایا و جونگ مین وارد سالن شدن سایا یه لباس خوشگل پوشیده بود و جونکی با دیدن اون مثل همیشه چشاش پر اشک شد و قلبش شروع کرد به تند زدن و دست و پاش یخ کرده بود

وقتی اونها وارد سالن شدن همه براشون دست زدن و کلی عکس و فیلم گرفتن و جونکی هم همچنان پشت ستون داشت اونها رو میدید که نتونست طاقت بیاره یکهو رفت بیرون سایا که حواسش به دیگران بود یکدفعه چشمش به جونکی افتاد و از جمع عذر خواهی کرد و رفت دنبالش وقتی رفت بیرون دید که جونکی داره تو محوطه قدم میزنه

سایا : اوپا............

جونکی که صورتش غرق تو اشک بود برنگشت و نخواست که سایا رو ببینه

سایا رفت جلوی جونکی : من دارم میرم اوپا چه خوب شد که اومدی گفتم شاید از دست من ناراحتی

جونکی چیزی نگفت

سایا : اوپا چیزی نمیخوای بگی باشه ولی بدون که هیچ وقت فراموشت نمیکنم درسته دارم میرم ولی تو رو هم تو قلبم دارم و با تو میرم با تو و با همه ی خاطراتت حالا تو هم بهم قول بده که تو کمپانی جدیدت بدرخشی و من شاهد موفقیتهات باشم اوپا من دیگه برم دیر میشه

سایا رفت تو سالن و دید که همه اومدن سمتش و براش آرزوی خوشبختی می کنن ولی او همش تو فکر چهره ی ناراحت جونکی بود ولی خوشحال بود چون احساس میکرد اوپا دیگه دوستش نداره این باعث میشد که اون راحت تر اونجا رو ترک کنه وقتی چشمش به کلاس های تمرین و میکروفن افتاد تمام خاطرات از جلوی چشمش مثل یه فیلم رد شد

جونگ مین : بیادیگه کجایی الان اتوبوس مییاد ها

شیدا که داشت میزها رو جابه جا میکرد چشمش به جونکی افتاد

شیدا : مربی پس اومدی دلت نیومد نیای بدو دیگه مگه سوار اتوبوس نمیشی باید تا فرودگاه بریم همه سوار شدن

جونکی که همچنان اخم کرده بود و دستاش رو مشت کرده بود به زمین زل زده بود تمام حرفهای سایا تو گوشش پیچیده بود و اشک میریخت دیگه چیزی نمونده بود که اتوبوس حرکت کنه جونکی به خودت بیا این تنها ندایی بود که قلبش بهش میداد وقتی ماشین به راه افتاد پاهای جونکی هم از روی زمین کنده شد و دویید سمت اتوبوس

جونکی : سایا ........سایا ......

سایا با شنیدن صدای جونکی سرشو از پنجره بیرون کرد

سایا : اوپا .....

جونکی : سایا من اینجا میمونم چین نمیرم من اینجا با خاطرات تو زندگی میکنم من بهت قول میدم کارمو خوب انجام بدم تا تو از کارهای خوب من با خبر بشی تو هم قول بده خوشبخت بشی سایا من تو رو فراموش نمیکنم بیام کره مییام پیشت مواظب خودت باش

سایا که با حرفهای جونکی گریش گرفته بود نمیدونست چی بگه ولی فقط داد میزد و میگفت که منو ببخش اوپا من خیلی بدم

جونکی هم همچنان میدویید : نه تو بد نیستی تو قلب منو زنده کردی بدون که همیشه قلبم با یاد تو و خاطرات تو شاده این بهترین هدیه بود که خدا بهم داد

سایا : اوپا ببخش نتونستم پیشت بمونم واقعا از خودم بدم مییاد

جونکی : نه تو همینجوری هم پیشمی همیشه همیشه عشقم تو تو بهترین و پر حس ترین بخش وجودم جاداری ممنونم که بهم عشق رو هدیه کردی سایای من ......

 

  
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:32 ب.ظ

Kudos! I enjoy it.
canadian mail order pharmacies canadian medications, liraglutide online pharmacies in usa canadian medications by mail most reliable canadian pharmacies canada drug pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies canada medications buy drugstore online shopping reviews canada medication
http://nibbtisa.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:12 ق.ظ

Thanks a lot, I like it.
cialis official site buy online cialis 5mg acheter cialis kamagra cialis e hiv generic cialis pill online we use it cialis online store cialis dosage amounts cialis therapie prescription doctor cialis cialis 5mg prix
generic low dose cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:30 ب.ظ

You said this effectively.
enter site very cheap cialis cialis online holland we recommend cialis best buy canadian discount cialis 200 cialis coupon non 5 mg cialis generici cialis prezzo in linea basso buying cialis overnight cialis kaufen acquisto online cialis
http://grimenphi.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:47 ق.ظ

Truly all kinds of wonderful material.
acheter du cialis a geneve cialis pills in singapore cialis super kamagra cialis online holland cialis online nederland click here cialis daily uk pastillas cialis y alcoho generic cialis pro we like it safe cheap cialis tadalafil 5mg
http://casbeschhelp.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:44 ب.ظ

Appreciate it. Numerous information!

cialis daily new zealand we choice cialis pfizer india cialis authentique suisse tesco price cialis cialis for sale in europa cialis pills in singapore cialis 20mg preis cf the best site cialis tablets order cialis from india cialis ahumada
goodrx cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

Awesome posts. Kudos.
how do cialis pills work female cialis no prescription how does cialis work cipla cialis online cialis daily new zealand venta de cialis canada are there generic cialis click here to buy cialis viagra or cialis generic cialis pill online
http://whittvolsa.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:23 ق.ظ

Truly all kinds of amazing info!
venta cialis en espaa cialis billig cialis 30 day trial coupon generic cialis at walmart prezzo di cialis in bulgaria cialis 30 day trial coupon cialis tablets australia cialis generico postepay are there generic cialis generic cialis in vietnam
http://flowomer.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:15 ق.ظ

Fantastic material, Regards!
cialis 5 effetti collaterali cialis herbs weblink price cialis cialis farmacias guadalajara cialis free trial generic cialis 20mg tablets cialis baratos compran uk cialis 20 mg effectiveness achat cialis en europe buy cialis
http://snappuncho.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:51 ب.ظ

Factor effectively used!!
buy online cialis 5mg cialis canada on line cialis pas cher paris cialis 100 mg 30 tablet how to purchase cialis on line cialis sale online cialis generika in deutschland kaufen link for you cialis price generic cialis in vietnam cialis 20 mg cut in half
http://knarorbes.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:12 ق.ظ

Kudos, A lot of posts!

tadalafilo cialis 20 mg effectiveness opinioni cialis generico try it no rx cialis click here to buy cialis ou acheter du cialis pas cher cialis coupons printable cialis et insomni low cost cialis 20mg generic cialis pro
generic cialis pill online
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:56 ب.ظ

You actually expressed that really well.
price cialis per pill cheap cialis viagra vs cialis vs levitra precios de cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis for daily use buying brand cialis online cialis 10 doctissimo we recommend cheapest cialis price cialis wal mart pharmacy
http://ralessdown.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:19 ب.ظ

Point very well utilized!.
when will generic cialis be available cialis super kamagra opinioni cialis generico low dose cialis blood pressure cialis daily new zealand buying cialis overnight cialis 10 doctissimo buy cialis online brand cialis generic buy cialis online nz
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 10:13 ب.ظ

You have made the point!
effetti del cialis interactions for cialis cialis en 24 hora prices on cialis 10 mg cialis australia org online prescriptions cialis cialis baratos compran uk cialis kamagra levitra cialis 5mg cialis generico en mexico
http://surplifa.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

Superb posts. Cheers.
cialis 5 mg effetti collateral comprar cialis navarr look here cialis cheap canada legalidad de comprar cialis buy brand cialis cheap how to purchase cialis on line brand cialis generic cialis generique buying cialis in colombia cialis official site
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

Many thanks, Useful information!
warnings for cialis cialis for daily use prices on cialis 10 mg if a woman takes a mans cialis cialis tablets for sale cialis farmacias guadalajara we recommend cheapest cialis cialis 10 doctissimo cialis generico in farmacia cialis 5 mg scheda tecnica
http://rosumha.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:11 ق.ظ

You definitely made your point.
generic cialis pill online cialis prices in england enter site natural cialis generico cialis mexico trusted tabled cialis softabs viagra vs cialis vs levitra cialis prezzo in linea basso generic cialis soft gels preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cost
http://asvoesab.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:08 ب.ظ

You actually expressed this perfectly!
cialis 5 mg warnings for cialis precios de cialis generico venta de cialis canada cialis side effects dangers cialis billig buy cialis online cheapest cialis 20 mg cut in half cialis herbs side effects of cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:11 ق.ظ

You have made your position quite nicely!.
india cialis 100mg cost look here cialis order on line chinese cialis 50 mg cialis taglich buy cialis cheap 10 mg buy cialis uk no prescription only best offers cialis use canada discount drugs cialis cialis generic we like it cialis soft gel
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:10 ق.ظ

Truly many of good tips!
we recommend cialis best buy generico cialis mexico cialis cuantos mg hay cialis for daily use cialis dosage amounts cialis generique cialis usa cost venta de cialis canada cialis kaufen buy cialis
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 06:22 ب.ظ

Thank you, Helpful information.
cialis 100mg suppliers cialis generico lilly comprar cialis navarr non 5 mg cialis generici only best offers 100mg cialis cialis preise schweiz cialis dosage recommendations generic cialis levitra cialis rckenschmerzen cialis preise schweiz
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/391
جمعه 30 فروردین 1398 12:48 ب.ظ
韓国ブランドコピー,韓国スーパーコピー,ブランド激安 韓国,韓国コピーブランド,スーパーコピーブランド 韓国
http://www.djtsurfacing.co.uk/our-services-overview
چهارشنبه 28 فروردین 1398 09:29 ب.ظ
スーパーコピーブランド(時計)販売店
http://opticaporlacara.com/tag/africa/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 09:28 ب.ظ
ルイヴィトン財布コピーなど世界中有名なブランドレプリカを格安で通販しております。N級品スーパーコピーブランドは 業界で最高
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:47 ب.ظ

Useful postings. Kudos.
canada medication prices canadian pharmacy viagra canadian pharcharmy online trust pharmacy of canada drugs for sale in uk reputable canadian prescriptions online canadian viagra pharmacy near me canadian online pharmacies legal Canadian Pharmacy USA
buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 12:18 ق.ظ

Thank you, I enjoy it.
prices for cialis 50mg cialis generic tadalafil buy cialis cuantos mg hay cialis australia org tadalafil rx cialis para comprar cialis canada on line cialis generico lilly buy generic cialis generico cialis mexico
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:50 ق.ظ

Amazing content. Cheers.
safe dosage for cialis non 5 mg cialis generici cialis daily cialis online tadalafil 10 mg cialis kaufen we recommend cialis info wow look it cialis mexico cialis online prix cialis once a da
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:02 ق.ظ

Fantastic forum posts. Thanks.
cialis tablets australia achat cialis en suisse safe dosage for cialis cialis prezzo in linea basso cialis 100mg suppliers cialis generique low cost cialis 20mg best generic drugs cialis viagra or cialis cipla cialis online
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Many thanks! Terrific information.
weblink price cialis free cialis we choice cialis pfizer india deutschland cialis online order generic cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis pas cher paris cialis 5mg prix order a sample of cialis cialis tadalafil online
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 12:38 ب.ظ

You said it nicely..
link for you cialis price costo in farmacia cialis viagra vs cialis vs levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne link for you cialis price india cialis 100mg cost cialis generic order cialis from india cost of cialis per pill weblink price cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:07 ق.ظ

Kudos. I like it!
acheter cialis kamagra safe site to buy cialis online ou trouver cialis sur le net cialis 100mg suppliers cialis canada on line cialis generic availability cialis 20mg achat cialis en suisse prezzo cialis a buon mercato overnight cialis tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox